|
Aleksander Matusek

"...Wiecie doskonale, że niosąc Jezusa do wierzących, będzie niejednokrotnie wkraczali w historię czyjejś choroby, cierpienia, starości, samotności, w cień ludzkiej trwogi, beznadziei, smutku i lęku. Jako szafarze ukrytej Obecności, wnoście Ją w te ciemne światy, by zajaśniało w nich światło Chrystusowej miłości, radości i pokoju. Dzielcie się z nimi owocami działania Ducha Świętego w was! Mówcie wszystkim, że Kościół jest komunią, wspólnotą pielgrzymującą do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym! Jest to wspólnota, gdzie najwyższym prawem jest prawo miłości!..."Takie słowa skierował ks. Arcybiskup Metropolita katowicki Wiktor Skworc do nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy zostali ustanowieni w "Niedzielę Radości" w katowickiej Archikatedrze, aby posługiwać  u chorych i starszych parafian. Nasza grupa powiększyła się o 215 nowych nadzwyczajnych szafarzy, którym życzymy Bożej opieki i wytrwałości w posługiwaniu w swoich parafiach, a Święty Jacek nasz patron niech wyprasza dla potrzebne łaski na każdy dzień posługi.

Więcej o ustanowieniu nowych szafarzy przeczytacie >>> TUTAJ <<<