Dni skupienia

|
Aleksander Matusek


dla NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 


 
Dni skupienia odbywają, aby pogłębić świadomość i wagę powierzonej Nam posługi;
aby wzrastać duchowo do poszanowania tego sacrum,
które bierzemy do rąk; aby nie ulec rutynie i deformacji zawodowej.
Starajmy się dobrze przeżyć dni skupienia dla
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Rozpoczęcie zawsze o godzinie 10:00.
Poszczególni koordynatorzy przygotowują
Liturgię Słowa oraz służbę liturgiczną.


Program dnia skupienia:

- Nabożeństwo eucharystyczne -
- Msza św. z konferencją -
- Spotkanie przy stole -
- Omówienie spraw bieżących -

 

Pamiętajmy, iż obecność na dniu skupienia jest obowiązkowa.
Przywozimy ze sobą modlitwę zawierzenia szafarzy Świętemu Jackowi.

Tegoroczne terminy:

 

17 lutego 2018

Kościół p.w. Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask
i Świętego Antoniego w Jedłowniku

3 marca 2018
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Katowicach (Kościół Mariacki)

 

10 marca 2018
Kościół p.w. Marii Magdaleny 
w Tychach

 

17 marca 2018
Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy
w Rybniku (Bazylika)

 

24 marca 2018
Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża świętego
i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
w Katowicach (Tysiąclecie Dolne)