Dokumenty

|
Aleksander Matusek

NOTA W SPRAWIE UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ CHORYM NA CELIAKIĘ

(SKEP - 6.2-10 Warszawa, dnia 21 maja 2009 r.)

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski informuje, że 347. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniu 11 marca 2009 r., zmieniło decyzję 327. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 30 kwietnia 2004 r. dotyczącą udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię. Dotąd osoby te mogły przyjmować Komunię św. pod postacią wina, obecnie mogą ją przyjmować pod postacią hostii niskoglutenowych, wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. W takie hostie parafie powinny się zaopatrywać w piekarniach hostii mających zatwierdzenie miejscowego biskupa. Powyższa NOTA zostanie opublikowana w biuletynie "Anamnesis", wydawanym staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

+ Stanisław Budzik
Sekretarz Generalny KEP

Komentarz do nowej noty:

Zmiana decyzji dotyczącej udzielania Komunii św. osobom chorym na celiakię została podjęta ze względu na trudności w sprowadzaniu z zagranicy hostii niskoglutenowych. Znane jest stanowisko Kongregacji Nauki Wiary z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie pozwolenia na użycie chleba z niewielką zawartością glutenu (zob. "Anamnesis" 10 [2004] nr 1 [36] s. 20). Takie hostie udało się wypiec firmie CHRISTIANA-DĄBROWSCY, ul. Akacjowa 1 A, 26-300 Opoczno i posiada ona certyfikat z Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, dotyczący zawartości glutenu w wypiekanych przez nią hostiach. Ma także zezwolenie biskupa radomskiego na rozpowszechnianie wypiekanych hostii niskoglutenowych. Zachęca się księży do zapoznania się z problemami chorych na celiakię oraz do przeczytania przypomnienia w sprawie materii Eucharystii w tym nr. "Anamnesis".

+ Stefan Cichy
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski