|
Aleksander Matusek

Święty Jacek urodził się w 1183r. w Kamieniu na Śląsku. Studiował w Paryżu i Bolonii. W 1221 r. wstąpił do zakonu dominikanów, przyjmując habit z rąk św. Dominika w bazylice św. Sabiny w Rzymie. Do Polski przybył z misją ewangelizacyjną. Założył w tym celu wiele klasztorów. W roku 1226 dzięki jego zasługom powstała polska prowincja dominikanów. Porwany duchem misyjnym św. Dominika gorliwie głosił Ewangelię na ogromnym obszarze, od Gdańska do Kijowa. Nazwano go Apostołem Północy. Zmarł 15 sierpnia 1257 r. w Krakowie. Kanonizowany został w Rzymie 17 kwietnia 1594 r. przez papieża Klemensa VIII.


Święty Jacek jest głównym patronem Archidiecezji katowickiej i Metropolii Górnośląskiej, a od 19 kwietnia 2008 jest także głównym patronem nadzwyczajnych szafarzy archidiecezji katowickiej.MODLITWA SZAFARZY DO ŚWIĘTEGO JACKA
(odmawiana wspólnie podczas dni skupienia):

Święty Jacku, nasz patronie, w miłości wielkiej, oddajemy najwyższy hołd Bogu, dziękując za to, że postawił Cię na ziemi śląskiej, pozostawiając jako wzór świętości do naśladowania.

My, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, wpatrując się w Twoją wielką miłość do Jezusa ukrytego pod postaciami chleba i wina, i w Twoją troskę o krzewienie kultu eucharystycznego, prosimy Cię daj nam poznać jak umiłować Całym swoim życiem Eucharystię, tak jak i Ty umiłowałeś. Upraszaj nam łaskę przyjmowania Chrystusa w Komunii św. w sposób godny, z głęboką wiarą, pobożnością i ufnością. Ucz nas adoracji Najświętszego Sakramentu. Przyjdź nam z pomocą i bądź naszym wzorem, gdy podajemy Chrystusa Eucharystycznego innym, a zwłaszcza słabym i chorym byśmy stali się narzędziem krzewienia wiary i byli jej autentycznymi świadkami.

Pomóż nam służyć tym, którzy Chrystusa pragną i potrzebują, a także pozyskiwać dla wiary tych, którzy nie odczuwają głodu eucharystycznego i nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu. Ty, który całym swoim życiem uczyłeś nas umiłowania Eucharystii, przyjdź nam z pomocą, wysłuchaj naszych modlitw i bądź naszym opiekunem i orędownikiem u Boga. Spraw, abyśmy mogli naśladować Cię w umiłowaniu Eucharystii i w misji, którą Ty rozpocząłeś. Ty dałeś nam przykład miłości do Boga i do ludzi oraz pokazałeś, jak owocnie współpracować z łaską Bożą.

Wspieraj nas na drodze do świętości. Niech na tej drodze towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg pomnoży naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Jego chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


MODLITWA SZAFARZA DO ŚWIĘTEGO JACKA
(wersja skrócona do indywidualnej modlitwy):

Święty Jacku, nasz patronie, w miłości wielkiej, oddajemy najwyższy hołd Bogu, dziękując za to, że postawił Cię na ziemi śląskiej, jako wzór świętości do naśladowania. Jako Nadzwyczajni Szafarze Komunii świętej, naśladując Twoją wielką miłość do Jezusa w Eucharystii, prosimy Cię wyjednaj nam łaskę przyjmowania Chrystusa w Komunii św. w sposób godny, z głęboką wiarą, pobożnością i ufnością.

Pomóż nam służyć wszystkim pragnącym i potrzebującym Chrystusa oraz pozyskiwać dla wiary tych, którzy nie odczuwają głodu eucharystycznego i nie potrzebują obecności Boga w swoim życiu. Wysłuchaj naszych modlitw i bądź naszym opiekunem i orędownikiem u Boga. Wspieraj nas na drodze do świętości. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu Bóg pomnoży naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Jego chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.