Pielgrzymki

|
Aleksander Matusek

Podział komunikowania na
piekarskiej pielgrzymce kobiet

21 sierpnia 2017

 
„RAJSKI PLAC”

(w wyznaczonych godzinach)

08.00 – 09.30
szaf. Jerzy Zemełka
szaf. Leszek Nowogórski

9.30 – 11.00
szaf. Jarosław Tesluk
szaf. Grzegorz Grzyb

11.00 – 12.30
szaf. Jacek Ludyga
szaf. Krzysztof Piechaczek

12.30 – 14.00
szaf. Norbert Stawski
szaf. Krzysztof Pawełczyk

„STAŁE KAPLICE”
(podczas mszy)

Stacja V (1 na mapie)
szaf. Krzysztof Lenik

Stacja VII (4 na mapie)
szaf. Janusz Górka

Stacja VIII (6 na mapie)
szaf. Krzysztof Pawełczyk

Stacja IX (7 na mapie)
szaf. Henryk Bujoczek

Stacja X (8 na mapie)
szaf. Norbert Stawski

Stacja XIV (3 na mapie)
szaf. Piotr Blachowski

św. Helena (9 na mapie)
szaf. Wojciech Szczepanik

Wieczernik (10 na mapie)
szaf. Mariusz Respondek

Grób Maryi (5 na mapie)
szaf. Olek Matusek

Kaplica Różańcowa nr II (11 na mapie)
szaf. Grzegorz Grzyb

Kaplica Różańcowa nr III (12 na mapie)
szaf. Grzegorz Olszewski

Kamienny Krzyż (13 na mapie)
szaf. Tomasz Michalski
Zbiórka szafarzy o g. 8.30 przy probostwie.
W salce zakładamy alby i przechodzimy
pod Bazylikę formować procesję.
Zabieramy ze sobą testimonia i puryfikaterze.

Do zobaczenia! :)