Pielgrzymki

|
Aleksander Matusek

Podział komunikowania
na piekarskiej pielgrzymce

mężczyzn i młodzieńców
27 maj 2018

 

„RAJSKI PLAC” 
(w wyznaczonych godzinach)

08.00 – 09.30
...

9.30 – 11.00
...

11.00 – 12.30
...

12.30 – 14.00
...


„STAŁE KAPLICE” 
(podczas mszy)


Stacja V (1 na mapie)

...

Stacja VI  (2 na mapie)

...

Stacja VII  (4 na mapie)

...

 

Stacja VIII  (6 na mapie)

...

Stacja IX  (7 na mapie)

...

Stacja X  (8 na mapie)

...

Stacja XIV  (3 na mapie)

...

św. Helena  (9 na mapie)

...

Wieczernik  (10 na mapie)

...

Grób Maryi  (5 na mapie)

...

Kaplica Różańcowa nr II  (11 na mapie)

...

Kaplica Różańcowa nr III  (12 na mapie)

...

Kamienny Krzyż  (13 na mapie)

...MAPA „WZGÓRZA KALWARYJSKIEGO” 

 

Zbiórka nadzwyczajnych szafarzy przy probostwie
o godzinie 8.30. W salce zakładamy alby oraz białe cingulum
i przechodzimy pod Bazylikę ok. godziny 9.00, aby formować
procesję i ograniczyć "ruch wiernych" przy Bazylice.

Proszę pamiętać, że zabieramy ze sobą testimonia i puryfikaterze.
Jeśli ktoś ma taką możliwość, niech zabierze z parafii
podpisaną głęboką patenę lub puszkę, aby w przypadku braku
"puszek piekarskich", także móc komunikować.

Gorąca prośba, aby stosować się do zaleceń organizatorów pielgrzymki.
Dotyczy to w szczególności informacji o miejscu komunikowania, 
które zostanie przydzielone osobom nie zapisanym do stałych kaplic. 
Podział nastąpi w Kościele Kalwaryjskim po przybyciu na wzgórze.

Po zakończeniu komunikowania, wracamy z puszkami 
do Kościoła Kalwaryjskiego, gdzie nastąpi puryfikacja. 
Następnie już z pustymi puszkami będziemy formować
procesję wyjścia na zakończenie eucharystii.
 

Osoby, zapisane do komunikowania na Rajskim Placu,
zmieniają swoich kolegów w wyznaczonej godzinie.

Do zobaczenia w Piekarach!